0
0
Koszyk

Dodaj do koszyka przedmioty i kup je szybko i wygodnie.

Projekt UE

AKSON PADJASEK – KRYSOWSKI SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP pt. „Wdrożenie Platformy Pomiarowo-Zakupowej”.

Celem realizacji projektu jest stworzenie nowoczesnej Platformy Pomiarowo-Zakupowej (PPZ) dającejPacjentom możliwość zakupu odpowiedniego i dobrze dopasowanego sprzętu rehabilitacyjnego bez konieczności opuszczania własnego domu.

Wartość projektu: 1 113 089,85 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 799 962,28 zł

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.