0
0
Koszyk

Dodaj do koszyka przedmioty i kup je szybko i wygodnie.

REGULAMIN


Regulamin serwisu internetowego akson.pl i sklepu internetowego akson.pl określa zasady korzystania z portalu, logowania oraz składania zamówień i sprzedaży towarów za pośrednictwem strony www.akson.pl.

I. DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Akson, administrator, portal i sklep Akson oznacza właściciela: Akson Padjasek-Krysowski Spółka komandytowa, ul. Polna 73, 41-600 Świętochłowice, REGON: 272434970, NIP: 634-10-12-579.

Klient, Zamawiający, Konsument: osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna, posiadająca aktywne konto w serwisie lub korzystająca z niego jako gość, bez rejestracji.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Założenie przez Klienta konta na portalu, korzystanie z portalu, złożenie przez Klienta zamówienia na wybrany towar oznacza:

1. Akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
2. Zobowiązanie Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
3. Potwierdzenie przez Klienta w przypadku, gdy jest Konsumentem, iż został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy w myśl ustawy Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134, jak również, iż został mu udostępniony wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (znajduje się w dziale VII regulaminu).


Informacje o produktach zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera / monitora Klienta (np. kolor), nie stanowią podstawy reklamacji zakupionego towaru.

Wszystkie ceny towarów w sklepie akson.pl są cenami brutto i zawierają stosowny podatek VAT.

Ceny tych samych Towarów na Stronie Internetowej Sklepu oraz w Sklepach Stacjonarnych mogą być różne.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania towaru ze sprzedaży lub rezygnacji z realizacji zamówienia.

III. REJESTRACJA I PROFIL UŻYTKOWNIKA

1. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

2. Profil Użytkownika zostaje utworzony w momencie skutecznej rejestracji na stronie.

3. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do używania profilu użytkownika zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik, dobrowolnie podając swoje dane osobowe w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie www.akson.pl, oświadcza, że są one zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez usługodawcę, zgodnie z wyrażonymi zgodami.

5. Podczas rejestracji, użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych:

 • imię i nazwisko;
 • dane adresowe;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu.

6. Firma Akson nigdy nie udostępniała i nie będzie w przyszłości udostępniać ani wykorzystywać danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia. Każdy ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z bazy danych.

IV. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Właścicielem witryny i sklepu internetowego akson.pl jest:

Akson Padjasek-Krysowski Spółka komandytowa
ul. Polna 73, 41-600 Świętochłowice, Polska
REGON: 272434970 / NIP: 634 10 12 579 / KRS: 000535961

Sklep internetowy, znajdujący się pod adresem akson.pl, służy do dokonywania zakupów towarów, znajdujących się w zakładce oferta akson.pl, za pośrednictwem sieci internetowej.
Do zakupów w sklepie internetowym akson.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

Dokonywanie transakcji za pomocą sklepu internetowego akson.pl możliwe jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla możliwości zrealizowania transakcji poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prosimy o kontakt pod nr tel. 695 889 669 lub pod adresem e-mail:detal@akson.pl.

Warunkiem realizacji każdego zamówienia jest prawidłowe przejście przez poszczególne etapy składania zamówienia (określone w pkt II) jak: wybór produktu, przekazanie danych adresowych, wybór sposobu płatności.

V. SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

– poprzez sklep internetowy – po wejściu na stronę akson.pl wybieramy interesującą nas kategorię produktów, która ma udostępnioną funkcję zamówień. Następnie wybieramy produkt, klikamy w pole KUP ONLINE. Po wybraniu tej opcji towar zostaje umieszczony w koszyku. Następnie wpisujemy (jako gość) lub sprawdzamy (jako zalogowany użytkownik) swoje dane i adres dostawy, wybieramy formę płatności i klikamy w pole ZAMÓW LUB ZAPŁAĆ. Ostatecznym krokiem jest dokonanie płatności, zgodnie z wyborem. Automatycznie, na podany adres e-mail przyjdzie potwierdzenie złożenia zamówienia, a następnie zapłaty;


– poprzez adres e-mail – zamówienie należy wysłać na adres e-mail: sklep@akson.pl, podając w nim dane niezbędne do zrealizowania transakcji: nazwa produktu, kod produktu, ilość, cenę, dane Zamawiającego: nazwisko/firma, imię, ulica i nr domu, mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon, adres e-mail oraz adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. W odpowiedzi przyjdzie wiadomość potwierdzająca mozliwość złożenia zamówienia i inne informacje niezbędne do bezpiecznej finalizacji transakcji.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Realizacją zamówienia zajmuje się Dział Obsługi Klienta Akson, mieszczący się przy ul. Polnej 73 w Świętochłowicach.

 1. Przyjęte do realizacji zamówienie zostanie potwierdzone automatyczną wiadomością na wskazywany przez Zamawiającego adres e-mail (przy zamówieniu wymagane jest podanie adres e-mail Zamawiającego).
 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest generowane automatycznie. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia wpłaty Klienta, dochodzi pomiędzy Klientem a Sklepem Akson do zawarcia umowy, dotyczącej tego zamówienia.
 3. Sklep Akson ma 7 dni na potwierdzenie realizacji zamówienia Klienta (licząc od dnia automatycznego potwierdzenia przez Sklep Akson otrzymania zamówienia). Klient ma 7 dni na uregulowanie płatności, w przeciwnym razie zamówienie zostaje anulowane.
 4. W przypadku, w którym Sklep Akson nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, a towar nie zostanie wysłany, umowa pomiędzy Klientem a sklepem Akson nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.
 5. Brak potwierdzenia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte.
 6. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa sklep Akson może zaproponować Zamawiającemu:
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep Akson będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep Akson będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 1. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, sklep Akson poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sklep Akson.
 2. Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać:- dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy, płatnika
  – adres e-mail Zamawiającego
  – co najmniej jeden produkt
  – sposób płatności 
 3. Spółka Akson dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia składa się realizacja zamówienia przez obsługę naszego sklepu oraz czas dostarczenia przesyłki. W przypadku płatności przelewem termin ten biegnie do dnia, wpłynięcia pieniędzy na konto Spółki. 
 4. W przypadku towarów na zamówienie informacja o czasie realizacji zamówienia jest częścią opisu produktu. Po złożeniu zamówienia Klient jest informowany o czasie realizacji możliwie dokładnie, zgodnie z aktualnymi możliwościami producenta lub dystrybutora. 
 5. Zamówione towary doręcza Klientowi kurier zgodnie z danymi zawartymi na zamówieniu. 
 6. W niektórych przypadkach, dla możliwości prawidłowej realizacji zamówienia, istnieje konieczność uzyskania dodatkowych informacji od Klienta. W tym celu zastrzegamy sobie prawo telefonicznego kontaktu na numer, który został podany w trakcie składania zamówienia. Numer ten może także posłuży kurierowi do kontaktu, w przypadku trudności w dostarczeniu przesyłki. 
 7. W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem, z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, pracownik Działu Obsługi Klienta będzie się kontaktował z Klientem telefonicznie lub na adres e-mail w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru. 
 8. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem, Kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, oznacza potwierdzenie jej zgodności ze złożonym zamówieniem. 
 9. Sklep internetowy na stronie akson.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. bez podania nr telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. 
 10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15.00, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane kolejnego dnia roboczego. 
 11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Przesyłki, których uszkodzenie zauważono po odjeździe kuriera należy zgłosić telefonicznie firmie kurierskiej.

VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Sklep internetowy zawiera:

– towary, które są dostępne w naszym magazynie wysyłkowym. Są one gotowe do wysyłki w trybie 24 godzinnym;

– towary na zamówienie, które sprowadzane są z terenu Europy. W tym przypadku wysyłka może być zorganizowana w terminie do 65 dni;

– towary, które są dostępne i wysyłane bezpośrednio z magazynu producenta lub dystrybutora, wówczas czas wysyłki może wydłużyć się do 30 dni.

VIII. PŁATNOŚĆ ORAZ KOSZTY DOSTAWY

1. Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

2. Koszt dostawy jest uzależniony od wagi zamówionych produktów i jest automatycznie naliczany w formularzu zamówienia:

 • od 15,00 zł brutto – przelew na rachunek bankowy: 77 1090 1812 0000 0000 8005 7200 AKSON Padjasek-Krysowski Spółka komandytowa, Świętochłowice, ul. Polna 73;
 • niektóre towary wielkogabarytowe mają określone indywidualne koszty transportu, koszt nalicza się w formularzu zamówienia;
 • do wybranych produktów nie są doliczane koszty dostawy, produkty te są oznaczone w treści opisu. Koszty przesyłki ponosi wówczas Akson Padjasek-Krysowski Spółka komandytowa;
 • w wyjątkowych sytuacjach, istnieje możliwość odbioru osobistego (bez ponoszenia kosztów wysyłki) w naszych sklepach znajdujących się w całej Polsce, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem internetowego Sklepu Akson.

IX. DOKUMENT SPRZEDAŻY

1. Do każdego zakupionego w naszym sklepie towaru dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury na osobę fizyczną nieprowadzącą działalnosci gospodarczej, lub faktury VAT. Faktury są wystawiane w formie elektronicznej i wysyłane drogą elektroniczną na wskazany przy składaniu zamówienia adres e-mail.

2. W celu otrzymania faktury VAT, należy zgłosić żądanie jej otrzymania w momencie składnia zamówienia – zaznaczając okienko w formularzu: faktura na powyższe dane. Aby otrzymać fakturę VAT do paragonu, paragon z wpisanym przy jego wystawianiu numerem NIP(!) należy przesłać na ustalony z obsługą sklepu adres. 

3. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego. W momencie dostarczenia przesyłki Klient jest obowiązany sprawdzić, czy otrzymał dowód zakupu. W przypadku braku dokumentu zakupu zamawiający obowiązany jest poinformować Sklep Akson w terminie 24 h od czasu odbioru przesyłki telefonicznie lub na e-mail: porada@akson.pl

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134).

2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i odesłanie towaru do Sklepu Akson na koszt Zamawiającego.

3. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i niepogorszonym (towar wraz z akcesoriami, instrukcją, gwarancją itp.) z uwzględnieniem oryginalnego, nieuszkodzonego opakowania.

4. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki. Do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

5. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381 z późniejszymi zmianami) produkty lecznicze i wyroby medyczne (posiadające europejski certyfikat jakości CE) nie podlegają zwrotowi.

6. Towar należy przesłać na adres: AKSON Padjasek-Krysowski Spółka komandytowa, ul. Polna 73, 41-600 Świętochłowice.

7. Zgodnie z Art. 38, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 134).

Art. 38. [Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy]

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (dotyczy to m.in. rajstop, bielizny, produktów uciskowych, mających bezpośredni kontakt ze skórą)

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Zgodnie z Art. 3, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134).
Art. 3. [Umowy wyłączone spod regulacji ustawy]

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów:

1) dotyczących usług socjalnych, mieszkań socjalnych, opieki nad dziećmi, wsparcia dla rodzin i osób znajdujących się stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki długoterminowej, z wyjątkiem art. 7a;

2) dotyczących gier hazardowych;

3) zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta, z wyjątkiem art. 7a;

4) dotyczących przewozu osób, z wyjątkiem art. 7a, art. 10 i art. 17;

5) zawieranych za pomocą automatów sprzedających lub zautomatyzowanych punktów sprzedaży;

6) zawieranych z dostawcą usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 i 2245) za pomocą aparatu publicznego w celu skorzystania z takiego aparatu lub zawieranych w celu wykonania jednorazowego połączenia telefonicznego, internetowego lub faksowego przez konsumenta;

7) dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej;


Wzór: Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:

                                                                                         Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

                                                                                                     Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy (*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi (*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2 (*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

XI. REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie online na stronie akson.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny lub faktura VAT).
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia doręczenia reklamowanego towaru.
 4. W chwili odbioru towaru Konsument zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki. Widoczne uszkodzenia (np. stan taśm, plomb) należy zgłosić kurierowi oraz skontaktować się pracownikiem handlowym Sklepu Akson.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z prawem przewozowym odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe Kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.
 6. Klient po uiszczeniu opłaty ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie w chwili doręczenia przesyłki protokołu reklamacyjnego.
 7. W przypadku reklamacji towar należy odesłać wraz z paragonem lub wystawioną fakturą VAT w oryginalnym opakowaniu.
 8. Zakupione w Sklepie Akson towary objęte są gwarancją oraz serwisem producenta, importera lub sprzedawcy (gwarant). W przypadku uszkodzenia towaru objętego gwarancją, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi zawartą na Karcie Gwarancyjnej. Gwarancją oraz serwisem towarów zajmuje się serwis Spółki Akson. Warunki gwarancji są w każdym przypadku określone w dokumencie gwarancji wystawionym przez gwaranta. Okresy gwarancji na poszczególne towary określone są w opisie towaru.
    

XII. UMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ NA STRONIE

 1. Sklepy medyczne sieci Akson mogą zamieszczać swoje ogłoszenia, dotyczące posiadanego na swoim stanie towaru powystawowego, na stronie akson.pl – zaznaczając wyraźnie jego stan (np. produkt powystawowy, stan bardzo dobry), sugerowaną cenę i sposób kontaktu z wystawiającym ogłoszenie (numer telefonu, adres e-mail, adres sklepu) oraz okres rękojmi na dany produkt. Każdorazowo wymagane jest dodanie oryginalnego zdjęcia produktu (nie zdjęć ze strony producenta) oraz opis produktu.
 2. Umieszczenie ogłoszenia powystawowego odbywa się za pośrednictwem Administratora strony akson.pl, ale Administrator strony nie jest stroną transakcji i nie dysponuje informacjami w zakresie oferowanych w tym dziale produktów, nie rezerwuje i nie ustala metod finalizacji sprzedaży.
 3. Dane kontaktowe, podane w ogłoszeniu, umożliwiają bezpośredni kontakt z pracownikiem Akson, który zamieścił ogłoszenie. Wszelkie pytania w sprawie produktu, w tym związane z finalizacją transakcji, należy zadawać bezpośrednio osobie, której dane kontaktowe podane są w ogłoszeniu (numer telefonu lub osobiście we wskazanym sklepie). Transakcja każdorazowo finalizowana jest dowodem zakupu – paragonem lub fakturą.
 4. Sklep, który sprzedał oferowany produkt, jest obowiązany poinformować Administratora o sprzedaży wystawionego produktu, w celu jak najszybszego usunięcia oferty ze strony.

XIII. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., poz 926 z późn. zm.) informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wysyłki towaru, wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej przez firmę AKSON Padjasek-Krysowski Spółka komandytowa z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Polnej 73.
 2. Firma AKSON nigdy nie udostępniała i nie będzie w przyszłości udostępniać danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail oraz numerów telefonów.
 3. Jednocześnie firma AKSON informuje, że mają Państwo prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.
    

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.