0
0
Koszyk

Dodaj do koszyka przedmioty i kup je szybko i wygodnie.

Kula wibracyjna do masażu QMED

Producent: MDH
Najniższa cena: ( 22 czerwca, 2024 : 0,00  )
Dostępność: Niska dostępność

Qmed Kula wibracyjna do masażu

 • Precyzyjny masaż terapeutyczny
 • Rozluźnienie napięcia w mięśniach
 • Walka z bolesnymi skurczami
 • 4 tryby pracy

Terapia wibracyjna to zaawansowana metoda terapii tkanek miękkich, w szczególności mięśni szkieletowych, powięzi i skóry, polecana szczególnie sportowcom oraz ludziom aktywnym fizycznie. Polega na dobroczynnym wpływie drgań na mięśnie i układ nerwowy. Zjawiska lecznicze wywołane poprzez wzdłużną falę mechaniczną, rozchodzącą się w tkance poddanej wibracji, działają jak masaż mobilizujący o zwielokrotnionym efekcie terapeutycznym. Wygenerowana zostaje odruchowa reakcja podtrzymania skurczu mięśnia poddanego wibracji, przy jednoczesnym rozluźnieniu jego antagonistów, zwana tonicznym odruchem wibracyjnym (TVR Tonic Vibration Reflex). Efektem jest pobudzenie miejscowego i ogólnoustrojowego krążenia krwi, zwiększenie utlenowania mięśni, podniesienie temperatury tkanek poddanych wibracji oraz poprawa metabolizmu mięśniowego.

 

 

Kula wibracyjna o 3 zmiennych stopniach wibracji pozwala na precyzję w doborze pracy urządzenia, czasu kontaktu i siły nacisku do potrzeb konkretnego użytkownika. Masaż wibracyjny, dzięki szerokiemu spektrum działania, zdobywa zwolenników w klubach sportowych, ośrodkach leczenia bólu i salonach SPA na całym świecie. Po Kulę Wibracyjną sięgają także osoby charakteryzujące się siedzącym trybem pracy, aby rozluźnić ciało zmęczone wielogodzinną wymuszoną pozycją. Produkt należy stosować wyłącznie do masażu tkanek miękkich.

 

 

 

Używaj, gdy potrzebujesz:

 • zniwelować zespół opóźnionego bólu mięśniowego po treningu (DOMS)
 • zwiększyć siłę chwytu, czas wytrzymałości i wydajności mięśni
 • zwiększyć zakres ruchomości stawów kończyn
 • poprawić sprawność nerwowo-mięśniową.

 

 

Nie używaj:

 • w przypadku przerwania ciągłości skóry lub skóry i tkanek pod nią położonych oraz innych zmian skórnych w obrębie oddziaływania wyrobu.

Specyfikacja produktu:

Waga netto: 360g

Materiał: ABS + silikon;

Bateria DC3,7V 2500 mAh

Czas ładowania: 2-4 godziny

Czas pracy w maksymalnej prędkości: 60 minut (6 cykli po 10 minut)

Obroty silnika (rpm):

2000 przy pierwszej prędkości

4000 przy drugiej prędkości

6000 przy trzeciej prędkości

Temperatura pracy silnika: 65°C

Normy:
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
Dyrektywa EMC 2014/30/UE

UWAGA: Zawsze przestrzegaj podstawowych środków ostrożności według informacji podanych poniżej, dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z wyrobu. Przeczytaj dokładnie całą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania. W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecane jest właściwe użycie tego urządzenia. Niewłaściwe użytkowanie produktu może spowodować obrażenia lub komplikacje zdrowotne. Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedniego powiadomienia.

Skład zestawu:

– Kula wibracyjna

– kabel USB

– worek

Po rozpakowaniu opakowania należy sprawdzić, czy zawiera ono wszystkie części zgodnie z wykazem elementów zamieszczonym powyżej. Należy upewnić się, że Kula i kabel nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z wytwórcą. Nie należy korzystać z urządzenia, dopóki wszystkie elementy nie zostaną właściwie połączone. Nie wolno dokonywać samodzielnych prób napraw baterii. Urządzenie może być używane do celów profesjonalnych lub do użytku domowego. Urządzenie nie generuje uciążliwego hałasu, co jest szczególnie ważne przy uzyskaniu stanu relaksu.

Włożenie Kuli do woreczka umożliwia wygodniejszy samodzielny masaż mięśni pleców i barków. Łatwiej też kontrolować położenie Kuli. Przyłóż produkt do pleców, chwyć sznurki prawą oraz lewą ręką, aby je naprężyć. Możesz zwiększyć nacisk produktu na ciało poprzez wykonanie masażu w oparciu o ścianę.

Producent:

MDH

Dostępność:

W sklepie online

 • instrukcja użytkowania
  • 1 naciśnięcie przycisku zasilania włącza wskaźnik zasilania i naładowania
  • 2 naciśnięcia przycisku zasilania włączają wibracje w pierwszym stopniu prędkości oraz diodę wskaźnika pierwszego stopnia prędkości
  • 3 naciśnięcia przycisku zasilania włączają wibracje w drugim stopniu prędkości oraz diodę wskaźnika drugiego stopnia prędkości
  • 4 naciśnięcia przycisku zasilania włączają wibracje w trzecim stopniu prędkości oraz diodę wskaźnika trzeciego stopnia prędkości
  • 5 naciśnięć przycisku zasilania uruchamia cykliczny tryb pracy w programach pierwszym, drugim i trzecim
 • Ładowanie baterii

  Produkt można ładować dowolnym adapterem/zasilaniem ładującym o napięciu od 3,7V do 5,0V (ładowarka do telefonu komórkowego, mobilny power bank, laptop lub komputer stacjonarny.)

  1. Wskaźnik czuwania będzie świecić podczas ładowania produktu.
  2. Podczas ładowania wskaźnik zasilania będzie migać na czerwono i niebiesko.
  3. Produktu nie można włączać i użytkować podczas ładowania.
  4. Czas ładowania to 2-4 godziny. Rzeczywisty czas ładowania zależy od pozostałego poziomu zasilania.
  5. Wskaźnik zasilania i naładowania zaświeci się na niebiesko po pełnym naładowaniu.
  6. Skontaktuj się z producentem, jeśli wskaźnik zasilania i naładowania nie zaświeci się po długim czasie ładowania.

  Nie ładować produktu w wilgotnej atmosferze. Należy sprawdzić, czy napięcie odpowiada specyfikacjom Kuli. Nie odłączać wtyczki ze źródła zasilania zbyt gwałtownie. Nie włączać ani nie odłączać wtyczki ze źródła napięcia mokrymi rękoma. Może to skutkować porażeniem prądem lub problemami z urządzeniem.

  Podczas wyciągania wtyczki ze źródła napięcia, należy trzymać wtyczkę,
  a nie przewód. Nie używaj Kuli z uszkodzonym przewodem do ładowania oraz nie manipuluj przewodem. Używaj tylko przewodu, który jest w zestawie.

 • Bezpieczeństwo użytkowania i konserwacji

  Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru i obrażeń ciała, produktu należy używać zgodnie z poniższymi zaleceniami.

  1. Dozwolone tylko dla osób dorosłych.
  2. Urządzenie nie może bezpośrednio masować powierzchni skóry. Aby uniknąć obrażeń skóry, obszar masażu powinien być zabezpieczony suchą i czystą odzieżą lub ręcznikiem. Urządzenie należy delikatnie przyciskać i przesuwać po skórze. Czas masażu tej samej części ciała nie może przekraczać 60s.
  3. Nie stosuj produktu na wilgotne ciało. Nie należy używać urządzenia, który wpadło do wody.
  4. Używaj wysokich trybów pracy urządzenia oraz silniejszego nacisku tylko na miękkich częściach ciała, bez powodowania dużego nacisku na głowę i wszelkie części kostne ciała.
  5. W zależności od potrzeb różnych części ciała, należy wybrać odpowiedni poziom prędkości urządzenia.
  6. Częste stosowanie wysokich trybów pracy urządzenia oraz duży nacisk na skórę w jednej części ciała może spowodować otarcia.
  7. Nigdy nie upuszczaj produktu. Uderzenie lub upadek może spowodować jego uszkodzenie.
  8. Sprzęt nie powinien być użytkowany w sąsiedztwie wody.
  9. Nie używaj urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją.
  10. Do ładowania używaj tylko oryginalnego przewodu USB.
  11. Dokładnie sprawdź wcześniej swoje urządzenie przed każdym użyciem.
  12. Nie wprowadzaj żadnych własnych modyfikacji do urządzenia.
  13. Nie uruchamiaj urządzenia i nie pozostawiaj go bez nadzoru podczas ładowania.
  14. Nie pozostawiaj Kuli w bezpośrednim pobliżu otwartego źródła ognia.
  15. Nigdy nie zakrywaj Kuli podczas jej pracy.
  16. Należy sprawdzić wzrokowo, czy urządzenie nie ma uszkodzeń.
  17. Przed czyszczeniem, upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła napięcia.
  18. Wytrzyj powierzchnię urządzenia lekko wilgotnym ręcznikiem i osusz miękką ściereczką. Należy upewnić się, że Kula wyschła przed schowaniem jej z powrotem do opakowania. Nie wolno stosować: rozpuszczalników, środków do czyszczenia WC, ostrych szczotek i twardych przedmiotów oraz żrących środków czyszczących. Nie próbuj czyścić powierzchni wewnętrznych Kuli. Demontaż urządzenia do czyszczenia jego wnętrza może spowodować awarię urządzenia.
  19. Dla zachowania parametrów użytkowych Kuli niezmiernie ważne jest utrzymanie wszelkich jej elementów w czystości.
  20. Składowanie Kuli w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności (łaźnie, pralnie itp.), lub na wolnym powietrzu, w połączeniu z brakiem higieny spowoduje szybką utratę parametrów użytkowych i estetycznych produktu.
  21. Niedopuszczalne jest użytkowanie Kuli, jeżeli zostały stwierdzone jakiekolwiek widoczne lub wyczuwalne uszkodzenia, albo stopień zużycia się Kuli wskazuje na potencjalne ryzyko wystąpienia wypadku. Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi, a w okresie gwarancji tylko serwisowi wytwórcy.
  22. Temperatura przechowywania Kuli powinna być wyższa niż 0℃, a wilgotność względna ≤60%.
  23. Produkt wyłączy się automatycznie, aby się ochłodzić, gdy będzie wibrował nieprzerwanie przez 10 minut.
  24. Produkt nie może być używany w sposób ciągły w trybie wibracji trzeciej prędkości przez ponad 60 minut (6 cykli po 10 minut). Musi przez chwilę ostygnąć, aby chronić silnik.
  25. W żadnym wypadku nie rzucaj, nie upuszczaj ani nie uderzaj produktem.
  26. Utrzymuj produkt w czystości i suchości. Użyj torby do przechowywania, aby przechowywać Kulę, gdy nie jest używana.
 • Ostrzeżenie
  1. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody. Użytkuj i przechowuj produkt z dala od płynów i ciepła źródła.
  2. Wyłącz produkt po godzinie jego pracy i przed dalszym użytkowaniem odczekaj 30 minut.
  3. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od urządzenia i nie używaj urządzenia podczas jego ładowania.
  4. Zabrania się używania produktu do zranionej części ciała bez konsultacji z lekarzem.
  5. Nie pozwalaj używać produktu dzieciom i osobom, które nie są w stanie poradzić sobie z obsługą sprzętu.
  6. Nie używaj produktu do innego celu niż masaż, może to skutkować wypadkiem bądź uszkodzeniem ciała.
  7. Trzymaj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Osięgnięto limit!

Możesz dodać maksymalnie 3 produkty do prezentacji.

Zapisaliśmy adres e-mail

Jeżeli produkt będzie ponownie dostępny, dostaniesz powiadomienie na podany adres e-mail.