0
0
Koszyk

Dodaj do koszyka przedmioty i kup je szybko i wygodnie.

Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ?

Narodowy Fundusz Zdrowia w piśmie z dnia 20 lutego 2017 r. wskazał, że obecnie każdy lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu jest uprawniony do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, bez konieczności podpisywania umowy z NFZ.

Udaj się na wizytę do osoby uprawnionej, w ramach NFZ lub prywatnie.

Z dniem 23 padziernika 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1899), w którym to rozszerzono uprawnienia fizjoterapeutów z zakresie zlecania wyrobów medycznych. Zgodnie z nowymi przepisami rozszerzony został wykaz wyrobów medycznych możliwych do zlecania przez fizjoteraputów z prawem do samodzielnego udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych.

Co istotne – lekarz rodzinny może wystawić zlecenie nie tylko na środki pomocnicze tj. pieluchomajtki i cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych, ale także na niektóre wyroby medyczne, tj. wózek inwalidzki ręczny (stalowy) lub dziecięcy, pełzak do raczkowania, materac przeciwodleżynowy,  poduszka przeciwodleżynowa, protezy piersi, peruki, rurki traheostomijne, pończochy kikutowe, kule, laski, balkoniki, trójnogi, czwórnogi (sprawdź w załączniku do rozporządzenia). 

Ważne: Od stycznia 2020 r. możliwe jest uzyskanie zlecenia na nowych zasadach. Uproszczony sposób realizacji wiąże się z brakiem wymogu potwierdzania przez pacjenta zlecenia w oddziale NFZ. Już podczas wizyty u lekarza można uzyskać potwierdzenie zlecenia z Narodowego Funduszu Zdrowia i bezpośrednio udać się do właściwego punktu – sklepu medycznego, realizującego zlecenia na wyroby medyczne.


Do kwietnia 2020 r. obowiązuje okres przejściowy – możliwe jest otrzymanie zlecenia w nowej, ale i w dotychczasowej formie. Otrzymane zlecenie w starszej wersji wymaga od pacjenta dodatkowych działań.  Musi ono zostać potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki NFZ, na terenie którego pacjent jest zarejestrowany. Do osobistego  potwierdzenia zlecenia przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie oraz upoważnienie udzielone na piśmie przez Pacjenta, w przypadku odbioru potwierdzonego zlecenia przez inną osobę. Upoważnienie wraz ze zleceniem należy zostawić w sklepie medycznym.

Mając potwierdzone do refundacji zlecenie, w celu jego realizacji Pacjent może zgłosić się na terenie kraju do wybranej placówki, która podpisała umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Zlecenie można zrealizować we wszystkich sklepach medycznych Akson na terenie całego kraju.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

oraz późniejsze zmiany.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór zlecenia, zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1555).

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.