0
0
Koszyk

Dodaj do koszyka przedmioty i kup je szybko i wygodnie.

Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR / MOPS / PFRON?

Masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego lub potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany przez NFZ? Zwróć się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS).

1. Dofinansowanie PCPR / MOPS / PFRON do wyrobów medycznych na zlecenie, finansowanych przez NFZ:

Jeśli przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy został już odebrany, a udział własny jest już zapłacony, możesz starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego w wysokości: 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany wyrób medyczny na zlecenie) oraz 150% kwoty dopłaty i limitu ( nie wszystkie PCPRy i MOPSy dopłacają 150% do sumy dopłaty i limitu – niektóre zwracają jedynie dopłatę i dodają kwotę stanowiącą do 150% limitu jaki został wyznaczony rozporządzeniem MZ na dany WYRÓB MEDYCZNY NA ZLECENIE (jeśli cena zakupu przekroczyła ustalony limit);
Np. zakupiony został materac p/o VCM502 w cenie 1000 zł – finansowanie NFZ wyniosło 280 zł (70% z limitu 400 zł), a udział własny 720 zł.
Zwrot kosztów można otrzymać w wysokości: (400 zł – 70%) + (400 zł x 150%) = 720 zł
Po otrzymaniu tego dofinansowania materac VCM502 jest dla Pacjenta bezpłatny! (280zł – refundacja NFZ i 720zł – refundacja PCPR/NFZ).

Niestety podana sytuacja rzadko ma miejsce, gdyż z uwagi na ograniczone środki finansowe PCPRy i MOPSy na dużo niższym poziomie udzielają wsparcia – często jest to 50% do 100%)

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty w odpowiedniej instytucji:

1. Kserokopię zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ.
2. Fakturę na odebrany wyrób medyczny na zlecenie (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ).
3. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
5. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
6. Numer NIP.

Od 1 stycznia 2020 r. można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie PFRON do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Wykorzystując system SOW (sow.pfron.org.pl), można złożyć elektroniczny wniosek przez całą dobę, również w dni ustawowo wolne od pracy. Aby złożyć wniosek w nowej formie niezbędny jest dostęp do Internetu, założenie konta w systemie SOW oraz posiadanie tzw. Profilu Zaufanego.


Jeśli masz zlecenie z NFZ i jeszcze go nie zrealizowałeś, to możesz starać się o dofinansowanie w wysokości:
100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany wyrób medyczny na zlecenie) oraz 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany wyrób medyczny na zlecenie (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez MZ). Np. Limit kwoty finansowanej przez NFZ na wózek inwalidzki lekki wynosi 1700 zł (refundacja 100% do kwoty limitu), ale cena wózka przewyższa ten limit. Starając się o dofinansowanie możesz uzyskać maksymalnie 150% kwoty limitu, co w tym przypadku wynosi 2550 zł. Po przyznaniu takiego dofinansowania będziesz w sumie dysponować kwotą 4250 zł.

2. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ.

Ta forma dofinansowania pozwala na otrzymanie kwoty w wysokości do 60% wartości sprzętu. O tego typu dofinansowanie można starać się na zakup różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny np. maty do hydromasażu, sprzęt do ćwiczeń, koncentratory tlenu, sprzęt toaletowy dla niepełnosprawnych i wiele innych produktów rehabilitacyjnych.

Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty j/w, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.
Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

3. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych.

Jest to kolejna forma dofinansowania, która pozwala starać się o dofinansowanie w wysokości do 80% wartości sprzętu. O to dofinansowanie można starać się np. na zakup łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym.

Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty j/w, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.
Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie dokumentów zakupu z odroczonym terminem płatności w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

  • Jakie instytucje udzielają dofinansowania dla osób niepełnosprawnych?

    Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych można uzyskać od instytucji takich jak PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

  • Na co można przeznaczyć dofinansowanie z PCPR, MOPS i PFRON?

    Dofinansowanie z tych instytucji można przeznaczyć na różne cele, takie jak zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dostosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej czy też pokrycie kosztów usług opiekuńczych.