0
0
Koszyk

Dodaj do koszyka przedmioty i kup je szybko i wygodnie.

Worki stomijne i refundacja NFZ dla potrzebujących

Sprzęt stomijny ułatwia życie pacjentom po operacjach, a także na co dzień w związku z niektórymi schorzeniami. Produkty obejmują worki stomijne oraz specjalistyczne kosmetyki, środki pielęgnacyjne i inne akcesoria niezbędne przy pielęgnacji stomii. Zabiegi polegają na wyprowadzaniu z organizmu zawartości jelit lub pęcherza moczowego do worka stomijnego. Tę metodę stosuje się, kiedy zawartość przemiany materii nie może w naturalny sposób zostać wydalona w związku z rozmaitymi chorobami i przebytymi zabiegami.

Potrzeby stomików w zakresie sprzętu są mocno zindywidualizowane, jeśli chodzi o anatomię, różne wymagania, styl życia, ilość worków, akcesoriów itd. Na worki stomijne i dodatki jest refundacja, co stanowi dużą pomoc dla pacjenta. Nowy system refundacyjny na akcesoria obowiązuje od stycznia 2023 roku.

Rodzaje stomii, typy worków i akcesoria

W medycynie wyróżnia się kilka rodzajów stomii. Ileostomia jest wyprowadzeniem jelita cienkiego poza powłokę brzuszną w celu wydalenia efektów przemiany materii do worka zewnętrznego. Kolostomia to podobny do ileostomii rodzaj zabiegu, ale w tym przypadku wyprowadza się fragment jelita grubego. Z kolei urostomia polega na umożliwieniu wydalania moczu do worka stomijnego poprzez połączenie z powłoką jamy brzusznej fragmentu moczowodu, nerki lub pęcherza.

W zależności od rodzaju wyłonionej operacyjnie stomii, stosuje się worki w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym. Worki zamknięte są do użytku jednorazowego, zaś otwarte można czyścić i używać ponownie. Dodatkowy sprzęt obejmuje pasty uszczelniające, paski, pudry, półpierścienie, pierścienie uszczelniające i gojące, a także akcesoria do mycia, odklejania płytki stomijnej, ochrony skóry oraz środki zagęszczające luźną treść jelitową. W związku z refundacją na wyroby, warto zapoznać się z regulacją określającą, ile worków stomijnych na NFZ przysługuje na miesiąc.

Zobacz artykuły stomijne

Sprzęt stomijny – ile sztuk na miesiąc?

Refundacja sprzętu stomijnego od 2020 roku została zmodyfikowana rozporządzeniem ministerstwa. W roku 2023 na zaopatrzenie wprowadzono dwa odrębne zlecenia: na worki stomijne (KOD P.099) i wyroby stomijne (KOD P.141). W zależności od rodzaju stomii występują poszczególne kody zaopatrzenia i limity.

1. Worki i płytki, bez dopłat (kod P.099):

Kolostomia P.099.K – kwota refundacji: 450 zł

Ileostomia P.099.I – kwota refundacji: 450 zł

Urostomia P.099.U – kwota refundacji: 530 zł

Inne przetoki P.099.IP – kwota refundacji: 450 zł

2. Akcesoria stomijne, konieczność własnej dopłaty 20% od wartości pobranego w ramach zlecenia sprzętu (kod P.141):

Kolostomia P.141.K – kwota refundacji: 120 zł

Ileostomia P.141.I – kwota refundacji: 120 zł

Urostomia P.141.U – kwota refundacji: 120 zł

Inne przetoki P.141.IP – kwota refundacji: 120 zł

W przypadku nowo wyłonionej stomii, kody mają dodatkową literę A. Dofinansowanie dotyczy jednorazowego zlecenia w wysokości podwójnego miesięcznego limitu refundacyjnego.

3. Worki i płytki, bez dopłat (kod P.099A):

Kolostomia P.099A.K – kwota refundacji: 900 zł

Ileostomia P.099A.I – kwota refundacji: 900 zł

Urostomia P.099A.U – kwota refundacji: 1.060 zł

Inne przetoki P.099A.IP – kwota refundacji: 900 zł

4. Akcesoria stomijne dla nowo wyłonionej stomii, z dopłatą własną 20% (kod P.141A):

Kolostomia P.141A.K – kwota refundacji: 240 zł

Ileostomia P.141A.I – kwota refundacji: 240 zł

Urostomia P.141A.U – kwota refundacji: 240 zł

Inne przetoki P.141A.IP – kwota refundacji: 240 zł

To, jakie worki stomijne i ile ich sztuk na miesiąc przysługuje pacjentowi, zależy od konkretnego przypadku. Limity odnoszą się do stomii, a nie osoby. Dla worków refundacja NFZ to dofinansowanie 100%, dla akcesoriów – 80%. Na pas stomijny refundacja wynosi: 300 zł dla kolostomii, 480 zł dla urostomii i 400 zł dla ileostomii.

Worki stomijne – ile na miesiąc, zlecenia i zakupy

Pierwsze zlecenie dostaje się wraz z wypisem ze szpitala. Do wystawiania zleceń uprawnieni są lekarze tacy jak: chirurdzy, onkolodzy, pediatrzy, urolodzy, laryngolodzy oraz specjaliści chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Może być to też felczer ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgniarka i położna w niektórych przypadkach. Na zleceniu podaje się dane pacjenta i lekarza wystawiającego, typy wyrobów, zapotrzebowanie, kody itp. Możliwe są też zlecenia z dodatkowymi uprawnieniami, dające inne możliwości dofinansowania. Zlecenie można zrealizować w każdym sklepie medycznym mającym umowę z NFZ.

Wyliczenie przysługującego limitu refundacji jest pomnożeniem ilości przetok i miesięcznego limitu dla rodzaju stomii. Od stycznia 2023 roku nie odnosi się już do ilości sztuk na zleceniu, ale posługuje się wielokrotnością limitu podstawowego. Konkretnie, ile worków stomijnych przysługuje na miesiąc, regulacja określa tylko w przypadku wyrobów medycznych dla kodów P.097 i P.098. Są to worki do zbiórki moczu z limitem do 12 szt. na miesiąc oraz mocujące paski do nich z limitem do 2 sztuk miesięcznie lub 1 szt. na 6 miesięcy w przypadku paska mocująco-ochronnego.

Żeby określić swoje stałe potrzeby, na początku należy obserwować i zapisywać zużycie, by ułatwić koleje zakupy. Dobrze jest zaplanować wizytę u lekarza w miesiącu poprzedzającym okres, na jaki ma być kolejne zlecenie.