0
0
Koszyk

Dodaj do koszyka przedmioty i kup je szybko i wygodnie.

wózek inwalidzki na nfz

Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego 2024 – Wózek inwalidzki na NFZ – jak otrzymać wózek inwalidzki za darmo?

ZAPISY POD TYM LINKIEM
https://akson.pl/webinar/

Trudności z poruszaniem się znacząco wpływają na codzienny komfort osób niepełnosprawnych i starszych. W przypadku paraliżu, niedowładu lub utraty kończyn, czy niektórych wrodzonych dysfunkcji, problem jest najbardziej dotkliwy, bo całkowicie uniemożliwia chodzenie. Niepełnosprawny potrzebuje wtedy wózek inwalidzki, by móc się poruszać i być w jakimś stopniu samodzielnym.

Konieczność zakupu wózka wiąże się oczywiście z pewnym kosztem, który zwykle nie należy do niskich. Opiekunowie potrzebującego mogą kupić go z własnych środków albo skorzystać z refundacji lub dofinansowania do wózka inwalidzkiego. Możliwości pomocy zawsze zależą od konkretnego przypadku. Warunki określają, komu i kiedy przysługuje wsparcie oraz jak dostać wózek inwalidzki za darmo. Z pomocy korzysta wielu niepełnosprawnych, dlatego zachęcamy do zapoznania się z możliwościami jej uzyskania.

Kto może otrzymać refundację NFZ na wózek inwalidzki?

Refundacja wózka inwalidzkiego z NFZ to możliwość nabycia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, którego cały albo częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Dorosłe osoby niepełnosprawne, starsze i dzieci, aby ubiegać się o refundację, muszą mieć ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ZUS.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie określa szczegółowo komu i w jakich przypadkach przysługuje dofinansowanie do wózka inwalidzkiego. Rozporządzenie to obejmuje spis dolegliwości i chorób, które upoważniają do całkowitej lub częściowej refundacji wózka, co zależne jest od jego ceny. Zapis ministerstwa wyszczególnia też typy wózków inwalidzkich objętych refundacją NFZ. Ich ceny zaczynają się od kilkuset złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych w przypadku wózków specjalnych. Zlecenie na tego rodzaju sprzęt medyczny i rehabilitacyjny przygotowuje uprawniony lekarz specjalista lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego.

Zobacz wózki inwalidzkie

Na jakie wózki inwalidzkie można otrzymać refundację NFZ?

Refundacja na wózek inwalidzki możliwa jest w przypadku konkretnych jego typów. Zapis ministerstwa w tym zakresie obejmuje standardowe modele wózków ręcznych, aluminiowych, modele składane, wózki dziecięce, specjalne wózki inwalidzkie dla dorosłych, a także skutery elektryczne. Wszystkie typy oznaczone są unikalnymi kodami NFZ symbolizującymi daną kategorię wyrobów medycznych.

Wysokość dofinansowania do wózka inwalidzkiego zależna jest od typu sprzętu i charakteru schorzenia, stanu zdrowia niepełnosprawnego i stopnia jego samodzielności. Na początku 2023 roku weszły w życie pewne zmiany w zakresie refundacji NFZ. Pojawiły się nowe typy sprzętu, skorygowano nieco klasyfikacje i kategorie oraz zaktualizowano przedziały kwotowe. Określono nowe limity refundacji na wózki elektryczne dla dorosłych i dzieci.

Refundacja na wózek inwalidzki ręczny

Refundacja NFZ na manualny wózek inwalidzki ręczny przysługuje wszystkim dorosłym i dzieciom w wieku od 3 do 18 lat. Wymagane jest udokumentowanie trwałego ograniczenia samodzielnego poruszania się. Dofinansowanie do inwalidzkiego wózka ręcznego wynosi 650 zł w przypadku dorosłych i 600 zł do wózka dla dziecka. Ręczne wózki inwalidzkie dla dorosłych oznaczone są kodem NFZ P.127, a dla dzieci P.128. Dopłacając z własnych środków, oczywiście można zdecydować się na bardziej nowoczesny wózek z dodatkowymi udogodnieniami. Ręczny wózek dorosłemu przysługuje raz na 5 lat, zaś dziecku – raz na 3 lata.

Zobacz naszą prezentację wózków inwalidzkich online

Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego aluminiowego (ze stopów lekkich)

Aluminiowe wózki inwalidzkie (z lekkich stopów), od 2023 określa się kodem NFZ P.127A. Oprócz dużo mniejszej wagi, są składane i mają system szybkiego demontażu kół. Refundację na lekki wózek mogą otrzymać osoby dorosłe i dzieci w wieku od 3 do 18 lat, z trwałym ograniczeniem zdolności chodzenia, ale mogące poruszać się na wózku samodzielnie. Limit dofinansowania do wózka inwalidzkiego z NFZ wynosi obecnie 1700 zł w przypadku dzieci i dorosłych. Lekki wózek inwalidzki z aluminium osobom dorosłym przysługuje raz na 4 lata, a dzieciom – raz na 3 lata. Wymagane jest także pisemne potwierdzenie trwałego ograniczenia samodzielnego poruszania się.

Refundacja na wózek inwalidzki specjalny

Kategoria wózków inwalidzkich specjalnych (z kodem P.130 dla dorosłych i P.131 dla dzieci) w 2023 roku została przebudowana i podzielona na konkretne podtypy pojazdów. Wprowadzono typ wózka aktywnego, stabilizującego, wózka dla osób z porażeniem jednostronnym oraz wózków spacerowych biernych dla dorosłych.

Wysokość dofinansowania na specjalny wózek inwalidzki obecnie zależy od jego podtypu i mieści się w przedziale od 2000 zł do 4000 zł. Wózki specjalne przeznaczone są dla osób dorosłych i dzieci, których większy stopień niepełnosprawności powoduje konieczność zapewnienia dodatkowych funkcji, jak stabilizacja, pionizacja ciała itp.

Elektryczne wózki inwalidzkie refundowane są osobom dorosłym i dzieciom, które cierpią na choroby neurologiczne, takie jak porażenie czy niedowład. Limit dofinansowania dowózka inwalidzkiego elektrycznego wynosi 5000 zł dla dzieci i dorosłych. Przy wnioskowaniu obowiązuje także zlecenie przygotowane przez lekarza. Więcej informacji we wpisie Dofinansowanie do wózka elektrycznego

Refundacja wózka inwalidzkiego z Narodowego Funduszu Zdrowia – krok po kroku

Każdy niepełnosprawny, potrzebujący wózek inwalidzki w związku ograniczeniem ruchowym, może ubiegać się o jego refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia. Możliwe jest to po otrzymaniu skierowania od specjalisty, który wypisuje zlecenie na wózek inwalidzki. W przypadku wózków inwalidzkich, uprawnieni do tego są lekarze. Zlecenie na standardowy, ręczny wózek inwalidzki można uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu. W przypadku wózków elektrycznych i aktywnych, zlecenie może przygotować wyłącznie lekarz mający konkretną specjalizację, związaną z daną jednostką chorobową.

Tak więc, aby dostać wózek inwalidzki na NFZ, należy w pierwszej kolejności udać się do lekarza. Po wystawieniu przez niego zlecenia, system NFZ e-ZWM potwierdzi uprawnienia pacjenta. Dostępne są też zlecenia elektroniczne. Wnioski do PCPR można składać przez portal SOW, potrzebny będzie do tego profil zaufany PUE. Możliwe jest też skorzystanie z tele porady, czyli rozmowy telefonicznej z pacjentem, w której na podstawie numeru PESEL lekarz wystawi zlecenie. Mając numer zlecenia, możemy je zrealizować w sklepie medycznym, który ma podpisaną umowę z NFZ. Mamy na to 12 miesięcy od dnia otrzymania zlecenia.

Poniżej lista z lekarzami wystawiającymi zlecenia NFZ

Lista lekarzy, którzy wystawiają zlecenia NFZ na wózki inwalidzkie

Ile wynosi refundacja NFZ na wózki inwalidzkie?

Jak już zostało wyżej wspomniane, wysokość refundacji zależy od typu wózka i jego użytkownika. Na standardowy, ręczny wózek inwalidzki dorosły otrzyma 650 zł, a dziecko 600 zł. Gdy zdecydujemy się na model w cenie do tego limitu, mamy wtedy wózek inwalidzki za darmo. Przy wyższej cenie, kupując bardziej funkcjonalny sprzęt, możemy oczywiście dołożyć brakującą kwotę z własnych środków. W przypadku wózków ze stopów lekkich, limit dofinansowania wynosi 1700 zł. Wózki inwalidzkie specjalne, ze względu na ich różnorodność i zaawansowane konstrukcje, mają indywidualne limity. Refundacja NFZ na nie może wynosić od 2000 zł do 5000 zł – dokładna kwota zależy od konkretnego typu wózka, jego wagi i użytkownika.

Czy refundacja obejmuje elektryczne wózki inwalidzkie?

Elektryczne wózki inwalidzkie sklasyfikowane są jako specjalne. Limit dofinansowania w przypadku dzieci i dorosłych wynosi maksymalnie 5000 zł. Zlecenie na ten typ wózka może wystawić tylko określony lekarz, specjalizujący się w ortopedii, chirurgii, neurologii, geriatrii, pediatrii itp. Limit napraw na niego to 900 zł. Wózek elektryczny osobie dorosłej przysługuje raz na 4 lata, zaś dziecku – raz na 3 lata.

  • Kto może otrzymać refundację NFZ na wózek inwalidzki?

    Refundacja wózka inwalidzkiego z NFZ to możliwość nabycia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, którego cały albo częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Dorosłe osoby niepełnosprawne, starsze i dzieci, aby ubiegać się o refundację, muszą mieć ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ZUS.

  • Ile wynosi refundacja NFZ na wózki inwalidzkie?

    Wysokość refundacji zależy od typu wózka i jego użytkownika. Na standardowy, ręczny wózek inwalidzkidorosły otrzyma 650 zł, a dziecko 600 zł. Wózki inwalidzkie specjalne, ze względu na ich różnorodność i zaawansowane konstrukcje, mają indywidualne limity. Refundacja NFZ na nie może wynosić od 2000 zł do 5000 zł