0
0
Koszyk

Dodaj do koszyka przedmioty i kup je szybko i wygodnie.

Jak otrzymać wózek inwalidzki za darmo 2024 ?

Otrzymanie wózka inwalidzkiego za darmo w Polsce często wiąże się z korzystaniem z refundacji udzielanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz z pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Poniżej przedstawiam ogólny proces i kroki, które można podjąć w celu uzyskania wózka inwalidzkiego bez konieczności ponoszenia kosztów.

1. Diagnoza i skierowanie od lekarza:

 • Osoba potrzebująca wózka inwalidzkiego powinna skonsultować się z lekarzem specjalistą (np. ortopedą, neurologiem, fizjoterapeutą), który postawi diagnozę i określi konieczność korzystania z wózka.
 • Lekarz wystawi skierowanie na wózek inwalidzki.

2. Skierowanie do szpitala ortopedycznego lub placówki rehabilitacyjnej:

 • Na podstawie skierowania od lekarza, osoba może udać się do szpitala ortopedycznego lub specjalistycznej placówki rehabilitacyjnej.

3. Konsultacja w placówce i sporządzenie opinii przez zespół orzekający:

 • W placówce ortopedycznej lub rehabilitacyjnej pacjent zostanie poddany ocenie przez zespół orzekający, który zbada potrzeby i możliwości funkcjonalne pacjenta.
 • Zespół orzekający wyda opinię, w której określi rodzaj i specyfikację wózka inwalidzkiego dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta.

4. Wniosek o refundację do NFZ:

 • Na podstawie opinii zespołu orzekającego, pacjent lub jego opiekun prawny składa wniosek o refundację wózka inwalidzkiego do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).
 • Wniosek powinien zawierać załączniki, takie jak skierowanie od lekarza i opinia zespołu orzekającego.

5. Decyzja NFZ i zakup wózka:

 • NFZ rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję odnośnie do przyznania refundacji.
 • W przypadku pozytywnej decyzji, pacjent otrzymuje skierowanie na zakup wózka inwalidzkiego do wybranej placówki medycznej lub sklepu specjalizującego się w środkach rehabilitacyjnych.

6. PFRON jako dodatkowe źródło wsparcia:

 • Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą skorzystać również z pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
 • PFRON może dofinansować zakup wózka inwalidzkiego, zwłaszcza jeśli koszty są wysokie lub specjalne funkcje są niezbędne ze względu na rodzaj niepełnosprawności.

Warto zauważyć, że proces ten może nieco się różnić w zależności od regionu i indywidualnych okoliczności. Kluczowe jest skonsultowanie się z lekarzem i lokalnymi placówkami medycznymi, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące procedur i możliwości uzyskania wózka inwalidzkiego za darmo.

Nasz zespół specjalistów pomoże na każdym kroku w celu uzyskania dofinansowania.