0
0
Koszyk

Dodaj do koszyka przedmioty i kup je szybko i wygodnie.

Aktywny Samorząd 2024

Jak uzyskać dofinansowanie na wózek elektryczny?

Poniżej znajduje się pełny artykuł, kto i w jaki sposób może ubiegać się o dofinansowanie z Aktywnego Samorządu.


Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Pomoc adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

Dofinansowanie: 70.000 zł, przy czym w przypadku niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000 zł

Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/ usługi

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Pomoc adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Dofinansowanie: 4.400 zł

Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/ usługi

Obszar C-Likwidacja barier w poruszaniu się:

Jak otrzymać dofinansowanie do wózka elektrycznego w wysokości 27 500 zł w ramach programu Aktywny Samorząd PFRON ?

W ramach Aktywnego Samorządu, inicjatywa skierowana jest na poprawę jakości życia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (Obszar C w uchwale nr 14/2023), zwłaszcza tych poniżej 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którym poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym jest utrudnione z powodu dysfunkcji uniemożliwiającej samodzielne poruszanie się.

Zadanie 1: Pomoc w Zakupie Wózka Inwalidzkiego o Napędzie Elektrycznym

Pierwsze zadanie w uchwale zakłada udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 17.600 zł na zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym. To istotna inicjatywa, mająca na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania osób z ograniczoną mobilnością. Jednakże, aby jeszcze lepiej dostosować dofinansowanie do indywidualnych potrzeb beneficjentów, istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania. W takim przypadku kwota nie może przekroczyć rekomendacji eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jednak nie więcej niż 27.500 zł.

Ta elastyczność w ustalaniu kwoty dofinansowania ma na celu dostosowanie programu do indywidualnych wymagań każdej osoby, zgodnie z zaleceniami specjalistów zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Daje to możliwość skorzystania z najnowocześniejszych i najbardziej odpowiednich rozwiązań dostępnych na rynku.

Wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym stają się nie tylko narzędziem ułatwiającym mobilność, ale także przyczyniają się do zwiększenia niezależności i samodzielności osób z niepełnosprawnością. Dofinansowanie z Aktywnego Samorządu na wózek inwalidzki elektryczny stanowi ważny krok w kierunku eliminowania barier w poruszaniu się, otwierając nowe możliwości dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Zachęcamy wszystkie osoby kwalifikujące się do udziału w programie do skorzystania z tej szansy na poprawę jakości życia. Elastyczność kwoty dofinansowania pozwala na dostosowanie wsparcia do konkretnych potrzeb każdego beneficjenta, co sprawia, że program staje się bardziej indywidualny i skuteczny. Aktywny Samorząd angażuje się w poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością, tworząc społeczeństwo bardziej otwarte i dostępne dla wszystkich.

Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/ usługi

Najważniejsze pytania, które nurtują naszych klientów:

Czy udział własny w zakupie wózka inwalidzkiego elektrycznego jest wymagany?

Udział własny można zastąpić wnioskiem NFZ od lekarza specjalisty w kwocie do 5000 zł.

Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania na wózek inwalidzki elektryczny?

Maksymalna kwota dofinansowania na wózek inwalidzki elektryczny wynosi 17 600 zł, jednak można ją zwiększyć nawet do 27 500 zł (Rekomendacja Eksperta PFRON).

Nie wiem jaki wózek elektryczny będzie dla mnie odpowiedni?

Nasz zespół doświadczonych doradców pomoże na każdym etapie. Podpowie, który wózek inwalidzki elektryczny będzie spełniał wszystkie potrzeby. Najlepiej skontaktować się z naszą infolinią: +48 695 889 669

Zadanie 2: Pomoc w Utrzymaniu Sprawności Technicznej

Dofinansowanie w ramach tego zadania wynosi 3.850 zł, co obejmuje różnorodne koszty związane z utrzymaniem sprzętu. Szczególnym elementem wsparcia finansowego jest możliwość uzyskania środków na zakup jednego akumulatora, przy czym kwota nie może przekroczyć 1.100 zł.

Utrzymanie sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym to kluczowy aspekt zapewniający bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego rodzaju sprzętu. Regularna konserwacja, naprawy oraz wymiana zużytych części są niezbędne dla utrzymania pełnej funkcjonalności pojazdów.

Dofinansowanie w ramach Zadania 2 daje beneficjentom możliwość pokrycia kosztów związanych z konserwacją, naprawami oraz zakupem akumulatora. Odpowiednie utrzymanie sprzętu pozwala uniknąć nieprzewidzianych problemów, zapewniając bezpieczne i niezawodne środki transportu dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Niezmiernie ważne jest, aby osoby korzystające z tego rodzaju wsparcia były w stanie utrzymać sprawność swojego sprzętu na optymalnym poziomie. Dofinansowanie z Aktywnego Samorządu w zakresie utrzymania technicznej sprawności skutera czy wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym to krok w kierunku stworzenia bardziej przyjaznego i dostępnego środowiska dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez umożliwienie im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Zadanie 5: Pomoc w Zakupie Skutera Inwalidzkiego lub Oprzyrządowania Elektrycznego

Dofinansowanie w ramach tego zadania wynosi 8.250 zł, co umożliwia dostęp do nowoczesnych środków transportu dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Program ten jest dedykowany dla tych, którzy z powodu dysfunkcji narządu ruchu doświadczają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się.

Wsparcie obejmuje zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, co umożliwia znaczną poprawę mobilności i niezależności dla beneficjentów. Alternatywnie, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają możliwość uzyskania dofinansowania na zakup oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego. To rozwiązanie może znacząco ułatwić codzienne życie, zwłaszcza w przypadku osób, którym trudności w manualnym przemieszczaniu sprawiają trudności.

Aby skorzystać z dofinansowania, konieczne jest posiadanie zgody lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania. Dzięki temu warunkowi, program Aktywnego Samorządu zapewnia, że wsparcie trafia do tych, którzy rzeczywiście potrzebują takiej formy mobilności i dysponują odpowiednim zaleceniem medycznym.

Zadanie 5 stanowi ważny krok w kierunku eliminacji barier w samodzielnym poruszaniu się osób z niepełnosprawnością. Dofinansowanie Aktywnego Samorządu umożliwia dostęp do nowoczesnych i efektywnych rozwiązań, poprawiając tym samym jakość życia i uczestnictwo społeczne osób z ograniczeniami ruchowymi.

Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/ usługi

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny

Pomoc, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności.

Dofinansowanie:

w zakresie ręki – 13.200 zł

przedramienia – 28.600 zł,

ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł

na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł

na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,

uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł

Z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/ usługi

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

Pomoc, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności.

Dofinansowanie:  do 30% kwot, o których mowa w lit. C

w zakresie ręki – 3.960 zł

przedramienia – 8.580 zł,

ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł

na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł

na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,

uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł,

 Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/ usługi

Niezależnie, na jakim etapie jesteś. Nasz profesjonalny zespół pomoże przy pozyskaniu dofinansowania:

+48 695 889 669

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.