0
0
Koszyk

Dodaj do koszyka przedmioty i kup je szybko i wygodnie.

Refundacja pieluchomajtek 2023 – zasady dofinansowania z NFZ


Osoby zmagające z poważnymi chorobami, które potrzebują medycznych wyrobów chłonnych, objęte są opieką NFZ od strony ekonomicznej. Regularne zapotrzebowanie na niezbędne tego rodzaju akcesoria u osób dorosłych wiąże się z konkretnymi kosztami opieki. Dofinansowanie w tym zakresie przysługuje pacjentom ze stwierdzonym nietrzymaniem moczu lub kału, które występuje u nich w związku z konkretnymi chorobami i zaburzeniami. Refundacja pieluchomajtek NFZ 2023, na prośbę środowisk lekarskich i samych pacjentów, została zmodyfikowana i jeszcze lepiej dostosowana do potrzebujących.


Refundacja pieluchomajtek i wyrobów chłonnych – zasady ogólne


Refundacja Narodowego Funduszu Zdrowia jest wsparciem finansowym udzielanym pacjentom potrzebującym pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa, dofinansowanie z NFZ obejmuje szereg wyrobów medycznych, w tym pieluchomajtki dla dorosłych i inne produkty, jak majtki i wkładki chłonne. Ubezpieczone osoby chore mogą uzyskać częściowy lub całkowity zwrot kosztów zakupu objętych dofinansowaniem wyrobów chłonnych.


Pacjentowi przysługuje maksymalnie 90 sztuk różnego rodzaju produktów miesięcznie. O liczbie danych wyrobów na zleceniu decyduje lekarz. Limity nie obowiązują tylko w przypadku dzieci do 18 roku życia, które cierpią na określone, ciężkie schorzenia. Zlecenie na refundowane pieluchomajtki ważne jest tylko w tym miesiącu, w którym zostało one wypisane przez lekarza. Rozpoczęte zlecenie musi być kontynuowane w tej samej placówce medycznej przez cały okres trwania danego zlecenia. Od stycznia 2023 roku nastąpiły pewne zmiany w refundacji pieluchomajtek dla dorosłych, korzystne dla niektórych potrzebujących.

W sklepie Akson możesz wybierać pośród kategorii:


Komu przysługuje refundacja na pieluchomajtki?


Sama dolegliwość w postaci nietrzymania moczu nie jest wystarczającym wskazaniem do refundacji pieluchomajtek. To, komu należą się darmowe pampersy, zależy od przyczyny problemu. Pomoc finansowa z NFZ udzielana jest pacjentom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne, którzy cierpią na inkontynencję moczową i/lub kałową powodowaną innym schorzeniem lub chorobą. Dofinansowanie możliwe jest w przypadku, gdy dolegliwość wynika np. z choroby nowotworowej, wad wrodzonych i rozwojowych, schorzeń układu nerwowego, zaburzeń w funkcjonowaniu zwieraczy, niepełnosprawności umysłowej czy dolegliwości pęcherza neurogennego.


W razie zapotrzebowania uzyskać można też pampersy dla dorosłych na receptę. Osoby uprawnione do refundacji na wyroby chłonne oznaczone są w przepisach kodem P100 w przypadku pacjentów onkologicznych i kodem P101 w pozostałych przypadkach chorobowych. Obydwie grupy podlegają tej samej refundacji w wysokości limitu finansowania 70%. Jedynie inwalidom wojennym i wojskowym oraz osobom represjonowanym przysługuje 100% dofinansowania. W przypadku orzeczonego znacznego stopnia, na mocy dodatkowych uprawnień, lekarz choremu może przepisać większą ilość wyrobów chłonnych, niż określa limit refundacyjny.


Jak uzyskać refundację na pieluchomajtki?


Warunkiem otrzymania wsparcia jest udokumentowane potwierdzenie konkretnej choroby i podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu. By otrzymać wyroby chłonne, potrzebne jest zlecenie wystawione przez specjalistę medycyny. Może to być lekarz POZ, lekarz rodzinny, jak i pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta albo felczer ubezpieczeniowy. Każdy specjalista może wystawiać zlecenia na zakup produktów medycznych ze swojej specjalizacji.


Otrzymane zlecenie, na podstawie jego numeru, upoważnia do zakupu wyrobów chłonnych po niższej cenie. Pacjentowi nadaje się indywidualny numer zlecenia oraz określony czas na zrealizowanie wniosku. Może to być 1 miesiąc lub dłuższy okres. Maksymalny limit czasowy na jednym zleceniu to 12 miesięcy. Pacjent może dokonywać realizacji w cyklach comiesięcznych, a jednorazowo może zrealizować wniosek na maksymalnie 6 miesięcy. Zakupu może dokonać też opiekun lub inna osobą w imieniu chorego po okazaniu dokumentów.


Gdzie i jakie wyroby chłonne można zakupić z otrzymanych środków?


Pieluchomajtki i wyroby chłonne można kupić lub zamówić w każdej aptece, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakup innych produktów medycznych wydawanych na zlecenie możliwy jest w sklepie medycznym. Oprócz pieluchomajtek refundowane są też inne wyroby chłonne, jak pieluchy anatomiczne dla dorosłych, majtki chłonne, wkłady anatomiczne, wkładki urologiczne czy podkłady. Produkty różnią się dodatkowo parametrem chłonności na 450 g, 1000 g, 1400 g, 2500 g, co wpływa też na wysokość otrzymanego dofinansowania. Od roku 2023 nastąpiło kilka ważnych zmian w tym zakresie.


Refundacja pieluchomajtek 2023 – nowe zasady i limity finansowania z NFZ


Pacjentowi przysługuje 90 sztuk produktów chłonnych na miesiąc. W ramach limitu można zakupić różne tego typu produkty, jak pieluchomajtki, wkładki, pieluchy anatomiczne, majtki i podkłady chłonne. W niektórych przypadkach, kiedy chory posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zniesiony jest limit ilościowy i zapotrzebowanie określa indywidualnie lekarz. Od stycznia 2023 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie dofinansowania do wyrobów chłonnych. Podwyższono kwotę refundacji NFZ i jej wysokość jest zależna od konkretnego produktu. Można skorzystać z 70% refundacji do limitu:


1,00 zł dla pieluchomajtek o chłonności 450 g (refundacja obejmuje 70 gr na 1 szt.),
1,70 zł dla pieluchomajtek o chłonności 1400 g (refundacja obejmuje 1,19 zł na 1 szt.),
2,30 zł dla pieluchomajtek o chłonności 2500 g (refundacja obejmuje 1,61 zł na 1 szt.).


Najnowsze zasady refundacji od 2023 r. są korzystne zwłaszcza dla pacjentów używających pieluchomajtek o najwyższej chłonności, które teraz są w grupie o najwyższym limicie dofinansowania. Pozwala to na większe oszczędności miesięczne. Wszelkie wątpliwości i pytania w zakresie refundacji pieluchomajtek 2023 należy kierować do lekarza lub specjalistów w placówkach medycznych.