0
0
Koszyk

Dodaj do koszyka przedmioty i kup je szybko i wygodnie.

Aktywny samorząd 2024: Kompleksowy

przewodnik po programie wsparcia dla osób

niepełnosprawnych

Wprowadzenie

W dzisiejszym społeczeństwie rośnie potrzeba skutecznej integracji osób niepełnosprawnych, zarówno pod względem społecznym, jak i zawodowym. W odpowiedzi na te wyzwania, wiele samorządów wprowadza programy wsparcia, a jednym z najbardziej kompleksowych jest inicjatywa zatytułowana ‘Aktywny samorząd’. W tym artykule przyjrzymy się bliżej idei tego programu oraz zbadamy kierunki jego działań.

Czym jest program ‘Aktywny samorząd’?

Program ‘Aktywny samorząd’ to kompleksowa inicjatywa samorządowa skierowana na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Jego głównym celem jest stworzenie środowiska, w którym każdy mieszkaniec, niezależnie od swoich zdolności fizycznych czy intelektualnych, ma równe szanse i możliwości uczestnictwa we wszystkich aspektach życia społecznego.

Zrozumienie idei ‘Aktywnego samorządu’

Idea ‘Aktywnego samorządu’ opiera się na przekonaniu, że każda jednostka ma prawo do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie. Program ten nie tylko skupia się na dostosowaniu infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale także promuje świadomość społeczną i edukację, eliminując bariery mentalne wokół tematu niepełnosprawności.

W ramach tej inicjatywy samorząd stara się stworzyć otoczenie, w którym osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi uczestnikami społeczności lokalnej. Przeciwdziała się wszelkim formom dyskryminacji i marginalizacji, dążąc do stworzenia inkluzywnego społeczeństwa.

Kierunki działania w ramach programu ‘Aktywny samorząd’

1. Dostosowanie infrastruktury

Pierwszym krokiem w realizacji ‘Aktywnego samorządu’ jest dostosowanie infrastruktury publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obejmuje to budowę i modernizację chodników, miejsc parkingowych, budynków użyteczności publicznej, aby umożliwić łatwy dostęp i korzystanie z tych miejsc wszystkim mieszkańcom.

2. Edukacja i świadomość społeczna

Program silnie stawia na edukację społeczną. Organizowane są warsztaty, szkolenia i kampanie informacyjne, które mają na celu zmianę stereotypów i zwiększenie świadomości społecznej na temat potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem jest promowanie empatii, zrozumienia oraz akceptacji różnorodności.

3. Integracja zawodowa

‘Aktywny samorząd’ aktywnie wspiera integrację zawodową osób niepełnosprawnych. Współpracuje z lokalnymi przedsiębiorstwami, organizując programy stażowe, szkolenia zawodowe i inne inicjatywy mające na celu zwiększenie zatrudnienia w tej grupie społecznej.

Jak ‘Aktywny samorząd’ wspiera osoby niepełnosprawne?

Program ten oferuje szereg konkretnych wsparć dla osób niepełnosprawnych, w tym:

 • Wsparcie psychologiczne: Zapewnienie dostępu do profesjonalnych usług psychologicznych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 • Pomoc w codziennym życiu: Organizacja kursów i warsztatów dotyczących samodzielności i umiejętności życiowych.
 • Dostosowane zajęcia kulturalne i rekreacyjne: Tworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze i rekreacji bez względu na ograniczenia.

W rezultacie ‘Aktywny samorząd’ nie tylko eliminuje bariery fizyczne, ale także stawia na rozwój społeczny i kulturalny, tworząc społeczeństwo bardziej zrównoważone i otwarte na różnorodność.

W skrócie program ‘Aktywny samorząd’ to nie tylko zestaw działań ukierunkowanych na dostosowanie przestrzeni publicznej. To kompleksowe podejście, które obejmuje edukację, integrację zawodową i wsparcie społeczne, zmierzając do stworzenia społeczeństwa, w którym każdy człowiek, niezależnie od swoich możliwości, może pełnić aktywną rolę w życiu lokalnej społeczności.

Jakie urządzenia można zakupić w ramach programu?

Poniżej znajduje się lista potencjalnych urządzeń, które mogą być objęte programem:

 1. Elektryczne i manualne wózki inwalidzkie: Zapewniające mobilność dla osób z ograniczeniami ruchowymi.
 2. Chodziki i balkoniki: Wspierające osoby o zmniejszonej sprawności fizycznej w poruszaniu się.
 3. Podnośniki do łóżka: Ułatwiające wejście i wyjście z łóżka dla osób o ograniczonej mobilności.
 4. Aparaty słuchowe: Dla osób z utratą słuchu, wspierające ich komunikację i uczestnictwo w życiu społecznym.
 5. Specjalistyczne krzesła do kąpieli: Umożliwiające bezpieczne korzystanie z łazienki.
 6. Koła inwalidzkie: W różnych konfiguracjach, umożliwiające swobodne poruszanie się na wózku.
 7. Tablice komunikacyjne: Dla osób z trudnościami w komunikacji werbalnej.
 8. Specjalistyczne sprzęty do rehabilitacji: Takie jak rowery rehabilitacyjne czy urządzenia do ćwiczeń manualnych.
 9. Pomoce do jedzenia: Naczynia, sztućce i inne przedmioty ułatwiające samodzielne jedzenie.
 10. Specjalistyczne naczynia i kubki: Dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi.

Wszystkie te urządzenia mają na celu wspieranie samodzielności i aktywności osób niepełnosprawnych, umożliwiając im pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Ostateczne decyzje dotyczące zakresu dostępnych urządzeń i ich finansowania zależą od konkretnego programu realizowanego przez dany samorząd oraz zasobów dostępnych w ramach Programu “Aktywny samorząd”. Warto skonsultować się z lokalnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi w celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących dostępności i procedur aplikacyjnych.

Aktywny samorząd 2024: Najnowsze informacje

dotyczące dofinansowania w ramach Programu

Samodzielność Aktywność Mobilność

Wprowadzenie

Rok 2024 przynosi ze sobą nowe wyzwania i możliwości dla programu ‘Aktywny samorząd’, skierowanego na wsparcie osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Aktualne informacje dotyczące dofinansowania w ramach Programu Samodzielność Aktywność zostały udostępnione przez Państwową Fundację Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i mają kluczowe znaczenie dla samorządów chcących aktywnie działać na rzecz integracji społecznej.

Maksymalne kwoty dofinansowania w I kwartale 2024 roku

Według najnowszych danych udostępnionych przez PFRON, maksymalne kwoty dofinansowania w ramach Programu Samodzielność Aktywność na I kwartał 2024 roku zostały określone i udostępnione samorządom lokalnym. Program ten obejmuje szeroki zakres działań, mających na celu poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na oficjalnej stronie PFRON, najważniejsze kategorie dofinansowania obejmują:

 1. Adaptację mieszkania: Program wspiera dostosowywanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmując m.in. instalację podnośników, rozbudowę łazienek czy montaż podjazdów.
 2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego: Dofinansowanie jest dostępne na zakup różnego rodzaju sprzętu ułatwiającego życie codzienne i rehabilitację, takiego jak krzesła inwalidzkie czy specjalistyczne łóżka.
 3. Wsparcie psychologiczne: Program obejmuje również finansowanie działań związanych z zapewnieniem wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 4. Aktywność zawodową: Samorządy mogą otrzymać wsparcie finansowe na organizację kursów, szkoleń zawodowych czy też stworzenie specjalnych miejsc pracy dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jak skorzystać z dofinansowania?

Aby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu Samodzielność Aktywność, samorządy lokalne muszą przestrzegać wytycznych i procedur określonych przez PFRON. Na oficjalnej stronie fundacji dostępne są niezbędne informacje, w tym dokumenty aplikacyjne, terminy składania wniosków oraz kryteria oceny projektów.

Warto zauważyć, że środki finansowe przeznaczone na wsparcie osób niepełnosprawnych stanowią istotny element budżetów samorządów, umożliwiając im skuteczną realizację programów i projektów integracyjnych.

Podsumowanie

Program ‘Aktywny samorząd’ w roku 2024 staje się jeszcze bardziej dostępny dzięki informacjom na temat maksymalnych kwot dofinansowania udostępnionych przez PFRON. To istotny krok w kierunku budowy bardziej inkluzywnych społeczności, zapewniających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

Samorządy lokalne zachęca się do śledzenia oficjalnych komunikatów PFRON oraz aktywnego uczestnictwa w Programie Samodzielność Aktywność, aby skorzystać z dostępnych środków i w pełni zrealizować cele integracji społecznej w roku 2024.

PFRON – maksymalne kwoty dofinansowania I kwartał 2024 – informacje z oficjalnej strony

Zgodnie z rozdziałem II ustęp 11 dokumentu pn. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, informujemy o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w I kwartale 2024 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:

WOJEWÓDZTWOLokalizacja mieszkania docelowegoKwota
DOLNOŚLĄSKIEm. Wrocław130 148
DOLNOŚLĄSKIEgminy sąsiadujące z m. Wrocław113 610
DOLNOŚLĄSKIEpozostałe97 073
KUJAWSKO-POMORSKIEm. Bydgoszcz102 902
KUJAWSKO-POMORSKIEgminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz95 124
KUJAWSKO-POMORSKIEm. Toruń95 976
KUJAWSKO-POMORSKIEgminy sąsiadujące z m. Toruń91 661
KUJAWSKO-POMORSKIEpozostałe87 345
LUBELSKIEm. Lublin100 844
LUBELSKIEgminy sąsiadujące z m. Lublin89 057
LUBELSKIEpozostałe77 270
LUBUSKIEm. Gorzów Wielkopolski115 808
LUBUSKIEgminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp.111 199
LUBUSKIEm. Zielona Góra115 808
LUBUSKIEgminy sąsiadujące z m. Zielona Góra111 199
LUBUSKIEpozostałe106 590
ŁÓDZKIEm. Łódź86 490
ŁÓDZKIEgminy sąsiadujące z m. Łódź79 853
ŁÓDZKIEpozostałe73 215
MAŁOPOLSKIEm. Kraków112 838
MAŁOPOLSKIEgminy sąsiadujące z m. Kraków97 931
MAŁOPOLSKIEpozostałe83 025
MAZOWIECKIEm. Warszawa131 992
MAZOWIECKIEgminy sąsiadujące z m. Warszawa105 030
MAZOWIECKIEpozostałe87 525
OPOLSKIEm. Opole96 833
OPOLSKIEgminy sąsiadujące z m. Opole87 511
OPOLSKIEPozostałe78 189
PODKARPACKIEm. Rzeszów95 295
PODKARPACKIEgminy sąsiadujące z m. Rzeszów83 820
PODKARPACKIEpozostałe72 345
PODLASKIEm. Białystok105 420
PODLASKIEgminy sąsiadujące z m. Białystok100 800
PODLASKIEpozostałe96 180
POMORSKIEm. Gdańsk125 633
POMORSKIEgminy sąsiadujące z m. Gdańsk118 669
POMORSKIEpozostałe111 705
ŚLĄSKIEm. Katowice107 843
ŚLĄSKIEgminy sąsiadujące z m. Katowice97 189
ŚLĄSKIEpozostałe86 535
ŚWIĘTOKRZYSKIEm. Kielce94 274
ŚWIĘTOKRZYSKIEgminy sąsiadujące z m. Kielce87 308
ŚWIĘTOKRZYSKIEpozostałe80 342
WARMIŃSKO-MAZURSKIEm. Olsztyn133 695
WARMIŃSKO-MAZURSKIEgminy sąsiadujące z m. Olsztyn120 585
WARMIŃSKO-MAZURSKIEpozostałe107 475
WIELKOPOLSKIEm. Poznań126 060
WIELKOPOLSKIEgminy sąsiadujące z m. Poznań108 480
WIELKOPOLSKIEpozostałe90 900
ZACHODNIOPOMORSKIEm. Szczecin77 813
ZACHODNIOPOMORSKIEgminy sąsiadujące z m. Szczecin72 863
ZACHODNIOPOMORSKIEpozostałe67 913

Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.
Wartości ustalone według danych na dzień: 29.12.2023 r.
Wartości obowiązują do dnia: 31.03.2024 r.