0
0
Koszyk

Dodaj do koszyka przedmioty i kup je szybko i wygodnie.

Łóżko rehabilitacyjne – zastosowanie i dofinansowanie zakupu

Dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjnego –

kompendium wiedzy.

Łóżka rehabilitacyjne są zaawansowanym sprzętem medycznym, niezbędnym w szczególnych przypadkach. Niepełnosprawne osoby obłożnie chore, trwale unieruchomione, sparaliżowane czy po wypadkach, muszą niekiedy korzystać z tego rodzaju pomocy. Opieka nad leżącym chorym wymaga pełnego zaangażowania oraz zaopatrzenia w odpowiedni sprzęt i akcesoria medyczne. Profesjonalne łóżko ułatwi opiekę nad niepełnosprawnym, a także wspomoże rehabilitację pacjenta. W związku z niemałym kosztem urządzeń, dostępne jest dogodne dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjnego.

Charakterystyka i zastosowanie łóżek do rehabilitacji

Dobrze dostosowane łóżko rehabilitacyjne jest nieocenioną pomocą dla chorych i ich opiekunów. Daje komfort leżącemu i znacznie ułatwia jego pielęgnację, odciążając częściowo opiekuna. Osoba w dużym stopniu niepełnosprawna ruchowo spędza w łóżku większość czasu w ciągu doby. Dlatego musi być ono miejscem wygodnym, by zachować odpowiedni komfort, pozytywnie wpływając na kondycję i stan zdrowia chorego. W przeciwnym razie pacjent narażony jest na odleżyny, różnego rodzaju powikłania i dodatkowe schorzenia.

Zaawansowane technicznie modele ortopedycznych łóżek rehabilitacyjnych wyposażone są w szereg funkcji usprawniających opiekę. Mają specjalne barierki zabezpieczające, mechanizmy elektryczne, sterowanie pilotem, wysięgniki, narzędzia wspomagające podawanie posiłków i utrzymywanie higieny itp. Wybór modelu zależy od konkretnego przypadku, stanu i potrzeb chorego, miejsca rehabilitacji i stałego przebywania. Najwyższej klasy sprzęt przeznaczony jest do hospicjów, placówek opiekuńczych i tego typu organizacji.

Ile wynosi dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjnego?

Jako specjalistyczny sprzęt medyczny, łóżko ortopedyczne do rehabilitacji należy to produktów, których zakup wiąże się z dużym kosztem. Ponadto jego zakup może wymagać też dodatkowych opłat w związku z przystosowaniem miejsca jego użytkowania. Niewątpliwie wszystko to może być sporym obciążeniem dla rodzinnego budżetu. Tym bardziej że opiekunowie zwykle ponoszę też inne stałe wydatki w związku z pomocą i pielęgnacją chorego.

Decydując się na zakup tego rodzaju sprzętu, warto skorzystać z pomocy PFRON w postaci dofinansowania do łóżka. Pozwala to na zakup dobrej jakości, odpowiednio dopasowanego sprzętu. Jakie jest dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjnego? Refundacja wynosi maksymalnie 95% jego rynkowej wartości. Kwota dofinansowania nie może jednak być wyższa niż 15-krotne średnie wynagrodzenie krajowe. PFRON może sfinansować także usługi remontowe i prace budowlane, jeśli jest to konieczne do instalacji sprzętu i organizacji przestrzeni.

Jak i kto może uzyskać dofinansowanie na łóżko rehabilitacyjne?

Dofinansowaniem do zakupu łóżek rehabilitacyjnych zajmuje się głównie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa, o dofinansowanie do łóżka i tej kategorii sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się niepełnosprawne osoby, które przedstawią uzasadnienie potrzeby wynikających z niepełnosprawności. Nie ma w tym przypadku warunków odnośnie wysokości zarobków chorego. Jednak sytuacja materialna składającego wniosek może wpłynąć na decyzję o przyznaniu środków, ponieważ w związku z ich ograniczoną pulą, pierwszeństwo mają potrzebujący z trudniejszą sytuacją finansową. Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, dołączając:

  1. dokument potwierdzający zameldowanie w danym lokalu lub umowę wynajmu,

2. kopię orzeczenia lub kopię wypisu o niepełnosprawności,

3. kopię orzeczeń o niepełnosprawności osób, które mieszkają z wnioskodawcą,

4. zaświadczenie o wysokości dochodów osoby niepełnosprawnej lub rodzica (opiekuna),

5. kopie dokumentów potwierdzających otrzymywanie dodatkowych zapomóg finansowych i świadczeń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. W przypadku odmownej odpowiedzi przysługuje odwołanie od decyzji PCPR. O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się też osoby prowadzące działalność gospodarczą i jednostki organizacyjne prowadzące działalność związaną z rehabilitacją niepełnosprawnych.