0
0
Koszyk

Dodaj do koszyka przedmioty i kup je szybko i wygodnie.

Kto może wypisać zlecenie na wózek inwalidzki?

Wózki inwalidzkie mają za zadanie pomóc osobo starszym w swobodniejszym poruszaniu się, a osobom z niepełnosprawnościami umożliwić jak najnormalniejsze, samodzielne funkcjonowanie. Koszt zakupu wózka zaczyna się od kilkuset złotych za modele standardowe, napędzane ręcznie, kończąc nawet na kilku tysiącach złotych za modele o specjalnym przeznaczeniu, np. umożliwiające jednocześnie rehabilitację. Nie każdy posiada odpowiednie środki pieniężne na zakup takiego sprzętu, dlatego warto sprawdzić kwestie związane ze zleceniem na wózek inwalidzki – kto wypisuje takie dokumenty i komu oraz na jakich warunkach przysługuje refundacja z NFZ.

Chociaż cała procedura wydaje się skomplikowana, w istocie przy naszym wsparciu merytorycznym okazuje się jak najbardziej możliwą do załatwienia.

Komu przysługuje refundacja NFZ na zakup wózka inwalidzkiego?

Według standardów NFZ podstawą do wnioskowania o refundację zakupu wózka inwalidzkiego jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz społecznego w ZUS. Dokładną listę wszystkich chorób oraz dolegliwości, jakie są brane pod uwagę podczas rozpatrywania wniosków, określa Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Znajdują się tam takie pozycje jak wrodzone lub nabyte wady, amputacje, niedowłady i porażenia mięśni. Przyznawana przez Ministerstwo kwota dofinansowania jest zależna od rodzaju choroby, jej stanu zaawansowania, wieku pacjenta oraz ceny wnioskowanego sprzętu. Istnieje zatem zawsze szansa zmieszczenia się w przydzielonym limicie.

Jeśli chodzi o zlecenie na wózek inwalidzki, ten, kto wypisuje podstawowe dokumenty dla Ministerstwa, może wnioskować o praktycznie dowolny model dla swojego pacjenta. Refundacji podlegają zarówno wózki ręczne, jak i elektryczne, o standardowej lub specjalnej konstrukcji, a nawet modele aktywne, pozwalające na bardziej samodzielne funkcjonowanie szczególnie w mieście, a także wózki dla dzieci czy wersje specjalne, umożliwiające jednocześnie odbywanie rehabilitacji.

Rodzaje wózków inwalidzkich i przypisane im kody

Przy wypisywaniu zlecenia trzeba pamiętać o tym, że każdy rodzaj wózka inwalidzkiego posiada osobny, indywidualny kod, który należy wpisać w dokumencie. Modele ręcznych wózków inwalidzkich dla dzieci od 3 do 18 roku życia mają kod P.128. Wnioskować o refundację na nie można regularnie co 3 lata. W przypadku tych samych wózków, ale dla osób dorosłych, kod to P.127, a o nowy sprzęt można wnioskować w pięcioletnich odstępach. W przypadku wózków o lekkiej konstrukcji, w tym wózków aktywnych, przysługujących zarówno dzieciom, jak i dorosłym, konieczne jest udokumentowanie za pomocą stosownego orzeczenia trwałej niezdolności do samodzielnego poruszania się, a także zapewnić, że pacjent zamierza korzystać z wózka bez wsparcia opiekuna. Kod takiego modelu to P.129. Ten konkretny sprzęt przeznaczony dla dzieci przysługuje co 3 lata, dorosłym – co 4 lata.

Refundacja NFZ obejmuje również wózki specjalne o kodzie P.130 dla dorosłych oraz P.131 dla dzieci, dedykowane niepełnosprawnym o szczególnych potrzebach, wyposażone w dodatkowe funkcje. Chodzi tu przede wszystkim o prawidłową pozycję ciała – jego pionizację lub stabilizację. Osoby niepełnosprawne, dotknięte schorzeniami neurologicznymi, mogą ubiegać się o refundowanie zakupu wózków elektrycznych.

Obecnie NFZ nie przyznaje pieniędzy na zakup wózków toaletowych ani prysznicowych. Zdecydowaną większość interesujących propozycji dla osób niepełnosprawnych można znaleźć w ofercie naszego sklepu.

Zlecenie na wózek inwalidzki – kto wypisuje?

Często pojawiającym się pytaniem jest kwestia samego zlecenia na wózek inwalidzki – kto wypisuje takie dokumenty i co powinno się na nich pojawić. Rodzaj specjalisty, do jakiego należy zwrócić się o wypisanie wniosku, zależy tak naprawdę od rodzaju wózka inwalidzkiego, o refundację jakiego chce się ubiegać. Uprawnienia jako takie posiada bowiem spora liczba specjalistów, również wymieniona we wspomnianym rozporządzeniu.

Prawo do wypisania zlecenia na ręczne, podstawowe wózki inwalidzkie, mają już lekarze pierwszego kontaktu. Jeśli pacjent zamierza zakupić bardziej wyspecjalizowane rodzaje wózków, np. elektryczne lub aktywne, powinien udać się do lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację, jak: neurolog, ortopeda, traumatolog, chirurg, chirurg ortopeda, specjalista chorób wewnętrznych, onkolog, neurochirurg, reumatolog, rehabilitant, geriatra w przypadku osób starszych czy pediatra w przypadku dzieci. Do gotowego zlecenia nie trzeba przedstawiać dodatkowych dokumentów – już z założenia lekarz prowadzący zna sytuację oraz historię choroby swojego pacjenta i jest w stanie wypisać zlecenie zgodnie z faktycznym stanem zdrowia.

Jak uzyskać refundację na zakup wózka inwalidzkiego – instrukcja krok po kroku

Pierwszym krokiem do uzyskania refundacji na zakup wózka zawsze jest zlecenie na wózek inwalidzki, a ten, kto wypisuje takie dokumenty, powinien pracować jako specjalista związany bezpośrednio z chorobą czy zaburzeniami pacjenta. Wyjątkiem są dzieci i osoby starsze, dla których wnioski wypełniają lekarze im dedykowani, nieposiadający dodatkowych specjalizacji.

Gotowe, wypisane przez lekarza zlecenie jest bezterminowe. Wypełnione dokumenty należy zanieść do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, jakiemu podlega pacjent ze względu na aktualne miejsce zamieszkania. Dokumenty można dostarczyć na trzy sposoby: osobiście w siedzibie oddziału, pocztą lub poprzez pośrednika posiadającego pisemne upoważnienie od pacjenta.

NFZ w pierwszej kolejności, poprzez system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy, czyli eWUŚ, sprawdza uprawnienia, a więc regularność płaconych składek. Jeśli ktoś opłaca składki, ale z jakichś powodów nie widnieje na liście elektronicznego systemu, powinien dołączyć do zlecenia dodatkowe, pisemne oświadczenie.

Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego wózka w sklepie posiadającym podpisaną z NFZ umowę, takim jak Akson. Każdy z modeli, jeśli podlega ministerialnej refundacji, powinien posiadać taką adnotację przy swoim opisie. Klient, decydując się na zakup konkretnego egzemplarza, płaci za niego mniej o kwotę przyznanej refundacji. Jeśli wózek jest droższy, niż przewidziana wysokość refundacji, różnicę pokrywa pacjent z własnego budżetu.